Activitats esportives per infants i joves 2019-2020

La regidoria d'esports organitza el patinatge, la gimnàstica rítmica i el futbol per infants i joves. A partir d'avui podeu fer la vostra inscripció telemàtica.
El patinatge s'inicia al 2 de setembre al pavelló de Gurb.
La persona responsable i coordinadora és la Moon Colomé.
Les entrenadores de xou són la Moon Colomé i la Cristina Guasch.
Les entrenadores de lliure són la Moon Colomé, la Cristina Guasch i l’Ester Serra.

El patinatge té dos modalitats:
- El patinatge lliure - preparació física - dansa: Es fa dimarts, dijous i divendres i engloba el grup de promoció i el grup avançat.
- El patinatge xou - preparació física - solo dance: Entrena dilluns amb els grups d’iniciació i avançat i divendres amb el grup d’avançat.

Notes:
En el xou iniciació és obligatori l’entrenament dels dilluns i dos dies de patinatge lliure.
En el xou avançat és obligatori l’entrenament de dos dies de xou més un dia de lliure que pot ser el dimarts o el dijous.

Podeu consultar preus i el detall dels horaris al document adjunt.


La gimnàstica rítmica s'imparteix al gimnàs de Les Escoles de Gurb i al pavelló de Gurb.
La persona responsable és la Melinda Martin.
Les inscripcions es realitzen a la web de la UE Gurb: www.uegurb.cat

La gimnàstica rítimca té tres nivells:
- Iniciació: Inicia el 12 de setembre i es fa cada dilluns i dijous al gimnàs de les Escoles.
- Competició: Comença el 2 de setembre i s'entrena cada dimarts, divendres i dissabtes.
- Tecnificació: S'entrena cada dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabtes.

Podeu consultar preus i el detall dels horaris al document adjunt.


El futbol s'inicia al 12 de setembre al camp de futbol de Gurb.
Les inscripcions es realitzen a la web de la UE Gurb: www.uegurb.cat

Podeu consultar el detall dels horaris de cada categoria al document adjunt.


Cal saber:
- Cada activitat ha de tenir un mínim de persones per portar-se a terme.
- Tots/es els i les alumnes han de signar la protecció de dades i d'imatge.
- Les baixes de patinatge s'han de notificar amb un mes d'antelació al Punt Jove de Gurb.
- Les baixes de futbol i gimnàstica rítmica s’han de comunicar amb un mes d'antelació al correu electrònic uegurb@gurb.cat per ser efectives.

Us recordem que la línia d'autobús que farà el servei de l'escola al pavelló de Gurb serà de transport urbà, per tant els nens i nenes hauran de tenir la targeta t-16. Podeu tramitar la targeta t-16 a la web: www.t-16.cat

Podeu formalitzar on-line la inscripció clicant:

Patinatge: aquest enllaç.
Gimnàstica rítmica: aquest enllaç
Futbol: aquest enllaç

Cal adjuntar el full de protecció de dades degudament signat.

Documents relacionats