Activitats esportives per infants i joves 2017-2018

La regidoria d'Esports organitza el patinatge i la gimnàstica rítmica per infants i joves. A partir d'avui podeu fer la vostra inscripció telemàtica.
El patinatge s'inicia al 12 de setembre al pavelló de Gurb.
La persona responsable és la Montse Colomé.
El patinatge té tres nivells:
- Iniciació: Dimarts i dijous de 17:15h a 18:45h
- Avançat: Dimarts i dijous de 18:00h a 20:00h
- Xou: Dilluns de 17:30h a 19:30h
- Patinatge lliure: Divendres de 17:30h a 19:00h.
(Perfeccionament: Dimarts i dijous de 20:00h a 20:30h).
El preu és de 35€ mensuals (2 dies) , 45€ mensuals (3 dies) i 50€ mensuals (4 dies).
* Per utilitzar el servei de transport cal signar l'autorització corresponent.

La gimnàstica rítmica s'inicia al 12 de setembre a Les Escoles de Gurb.
La persona responsable és la Melinda Martin.
La gimnàstica rítimca té dos nivells:
- Iniciació i no competició: Dilluns i dimecres de 16:00h a 18:30h.  
- Grup competició: Dimarts de 17:00h a 20:00h, divendres de 16:00h a 20:00h i dissabtes de 9:00h a 12:00h.
El preu és de 35€ mensuals (2 dies) i 50€ mensuals (3 dies).

Cal saber:
- Cada activitat ha de tenir un mínim de persones per portar-se a terme.
- Tots/es els i les alumnes han de signar la protecció de dades i d'imatge.
- Les baixes s'han de notificar amb un mes d'antelació al Punt Jove de Gurb 

Inscripcions telemàtiques


Documents relacionats

Díptic darrera (pdf, 1.3 mb)
Díptic davant (pdf, 2.48 mb)