Bibliobus- Diputació de Barcelona

C/Vallés s/n 08503
Telèfon: 616 97 88 25
Horari: Dijous matí 11h a 13,30h a LES ESCOLES
Aquest servei de la Diputació de Barcelona consisteix en que un cop per setmana aquest autobús s'ubica al CEIP "Les Escoles" per tal que els alumnes puguin triar diferents llibres amb la possibilitat d’emportar-se’ls a casa seva.