Actes del Ple 2019

Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries.
Les ordinàries tenen una periodicitat mensual i es realitzen a la sala de plens de l'Ajuntament.
Generalment es fan el segon dilluns de cada mes a les 21:00h.

Les sessions dels plens són públiques, i per tant hi pot assitir qualsevol ciutadà.

L'Ajuntament de Gurb no ha constituït Junta de Govern ja que és un municipi de menys de 5000 habitants.

Documents relacionats

Acta octubre 2019 (pdf, 940 kb)
Acta setembre 2019 (pdf, 517 kb)
Acta maig 2019 (pdf, 363 kb)
Acta abril 2019 (pdf, 360 kb)
Acta març 2019 (pdf, 248 kb)
Acta febrer 2019 (pdf, 287 kb)
Acta gener 2019 (pdf, 320 kb)