Resolucions Alcaldia 2019

Relació de Decrets aprovats durant l'any 2019, els quals consten a les actes dels plens corresponents:

001_2019. Devolució d'aval Exp 53/18
002_2019. Baixa ofici Padró
003_2019. Canvi de nom Exp 16/15(A)
004_2019. Canvi de nom Exp 26/04(A)
005_2019. Baixa ofici Padró
006_2019. Devolució d'aval Exp 102/18
007_2019. Llicència urbanística Exp 131/18
008_2019. Canvi no substancial Exp 33/18(A)
009_2019. Devolució d'aval Exp 74/16
010_2019. Devolució d'aval Exp 61/17
011_2019. Aprovació PP SS Ermita St. Fruitós
012_2019. Canvi de nom Exp 36/17(A)
013_2019. Devolució d'aval Exp 5/18
014_2019. Canvi de nom Exp 52/03(A)
015_2019. Registre sanitari municipal.
016_2019. Ordre del dia gener 2019 (anul.lat)
017_2019. Devolució d'aval Exp 31/18
018_2019. Ordre del dia gener 2019
019_2019. Autorització provisional food truck
020_2019. Devolució d'aval Exp 105/18
021_2019. Aprovació convocatòria i bases
022_2019. Targeta aparcament
023_2019. Rectificació error
024_2019. Devolució d'aval Exp 98/18
025_2019. Llicència urbanística Exp 3/19
026_2019. Baixa ofici padró habitants
027_2019. Targeta aparcament
028_2019. Admissió a tràmit Granja ecològica
029_2019. Llicència urbanística Exp 9/19
030_2019. Llicència urbanística Exp 7/19
031_2019. Ordre del dia ple de febrer
032_2019. Admissió alc Exp109/18
033_2019. Incoació baixa padró habitants
034_2019. Devolució d'aval Exp 87/18
035_2019. Taxa ocupació del sòl Acciona Green Energy developments slu
036_2019. Taxa ocupació del sòl Adamo Telecom Iberia sau
037_2019. Taxa ocupació del sòl Axpo 
038_2019. Taxa ocupació del sòl EDP Comercializadora sau
039_2019. Taxa ocupació del sòl Electrica Caldense Energia sa
040_2019. Taxa ocupació del sòl Endesa
041_2019. Taxa ocupació del sòl Gurbtec Telecom sl
042_2019. Taxa ocupació del sòl Iberdrola
043_2019. Taxa ocupació del sòl Naturgy
044_2019. Taxa d'ocyupació del sòl Orange Espagne sa
045_2019. Taxa d'ocupació del sòl Union Fenosa gas comercializadora sa
046_2019. Taxa d'ocupació del sòl Viesgo Energia
047_2019. Taxa ocupació del sòl Bonarea Energia
048_2019. Caducitat Exp 25/17
049_2019. Canvi emplaçament vehicle
050_2019. Admissió tràmit compactadors
051_2019. Retirada vehicle abandonat 
052_2019. Comunicació obres menors Exp 11/19
053_2019. Devolució d'aval Exp 118_2018
054_2019. Factures
055_2019. Devolució d'aval Exp 112/18
056_2019. Llicència activitats Exp 28/18
057_2019. Llicència primera ocupació Exp 10/18
058_2019. Comptes generals 2018
059_2019. Baixa definitiva padró habitants
060_2019. Aprovació llista concurs plaça arquitecte
061_2019. Llicència urbanística Exp 13/19
062_2019. Admissió alc 10/18 actuació específica
063_2019. Rectificació dec 38_2019
064_2019. Llicència urbanística Exp 12/19
065_2019. Llicència urbanística Exp 14/19
066_2019. Aprovació  Contractació auto-compactadors
067_2019. Devolució d'aval Exp 117/17
068_2019. Comunicació obres Exp 16/19
069_2019. Llicència activitats Exp 22/17(A)
070_2019. Llicèncai primera ocupació Exp 8/18(O)
071_2019. Inspecció clavegueram
072_2019. Adjudicació Biona N-152
073_2019. Ordre del dia ple de març
074_2019. Relació factures febrer 2019
075_2019. Targeta aparcament 7803D
076_2019. Aprovació tribunal i dates exàmen plaça arquitecte
077_2019. Adjudicació obres pavimentació pati escoles velles
078_2019. Dec anul.lat
079_2019. Rectificació Dec 76 llista admesos concurs arquitecte
080_2019. Lloguer nínxol 23 cementiri de Gurb
081_2019. Exp inici caducitat padró
082_2019. Devolució d'aval Exp 89/18
083_2019. Comunicació obres Exp 23/19
084_2019. Llicència urbanística Exp 22/18
085_2019. Devolució d'aval Exp 45/17
086_2019. Contractació monitor extraescolars
087_2019. Sorteig membres meses eleccions 28 d'abril
088_2019. Devolució d'aval Exp 31/17
089_2019. Comunicació obres Exp 24/19
090_2019. Devolució d'aval Exp 113/12
091_2019. Canvi de nom llicència ambiental Exp 24/17(A)
092_2019. Llicència urbanística Exp 26/19
093_2019. Canvi no substancial Exp 36/18(A)
094_2019. Adjudicació repàs i manteniment camins
095_2019. Encàrrec direcció i coordinació obres camí Ronda Tram 3
096_2019. Devolució d'aval Exp 8/19
097_2019. Devolució d'aval Exp 14/19
098_2019. Apravació del pla de seguretat obra camí Ronda Tram 3
099_2019. Aprovació del pla de seguretat i salut obra camí Sant Julià 
100_2019. Llicència urbanística Exp 37/19
101_2019. Comunicació obres Exp 33/19
102_2019. Comunicació obres Exp 32/19
103_2019. Devolució d'aval Exp 101_2016
104_2019. Nomenament plaça arquitecte
105_2019. Adjudicació obres parquing zona esportiva
106_2019. Ordre del dia ple abril
107_2019. Admissió a tràmit obres Exp 34/19
108_2019. Admissió a tràmit obres Exp 30/19
109_2019. Admissió a tràmit obres Exp 29/19
110_2019. Devolució d'aval Exp 19/19
111_2019. Adjudicació subhasta tancaments escoles de Granollers i Sant Julià
112_2019. Llicència primera ocupació Exp 1/19(O)
113_2019. Relació factures mes de març 2019 
114_2019. Adjudicació Auto compactadors.
115_2019. Devolució d'aval Exp 090_2018.
116_2019. Sorteig membres meses Municipals.
117_2019. Sol ajut GenCat vehicle elèctric.
118_2019. Acceptació ajut Piql arxiu i adjudicació
119_2019. Devolució d'aval Exp 7/19.
120_2019. Llicència urbanística Exp 44/19.
121_2019. Relació de factures Maig 2019.
122_2019. Baixa def padró habitants.
123_2019. Ordre del dia.
124_2019. Ajut asfalt camí granja El Picó.
125_2019. Canvi de nom activitat Exp 019_2004.
126_2019. Devolució d'aval obra urbanització entorn pavelló AMSA.
127_2019. Registre sanitari municipal FUEGO VITAL SL.
128_2019. Ordre del dia.
129_2019. Incorporació Exp baixa ofici X2019000139.
130_2019. Decret.
131_2019. Canvi no substancial Exp 6/19(A).
132_2019. Comunicació obres Exp 60/19.
133_2019. Llicència urbanística Exp 54/19.
134_2019. Llicència urbanística Exp 56/19.
135_2019. Llicència urbanística Exp 34/18.
136_2019. Devolució d'aval Exp 3/19.
137_2019. Llicència primera ocupació Exp 3/19(O).
138_2019. Sobresseiment Paralització obres.
139_2019. Llicència urbanística Exp 6/19.
140_2019. Llicència ambiental Exp 5/18(A).
141_2019. Canvi de titular nínxol.
142_2019. Llicència ambiental Exp 27/14(A).
143_2019. Devolució d'aval Obra entorn pavelló.
144_2019. Llicència urbanística Exp 59/19.
145_2019. Canvi titular nínxol.
146_2019. Llicència urbanística Exp 57/19.
147_2019. Devolució d'aval Exp. 119/18(A).
148_2019. Decret.
149_2019. Llicència ambiental Exp 18/19(A).
150_2019. Redacció direcció i coordinació camí Ronda.
151_2019. Pròrroga llicència urbanística Exp 80/18.
152_2019. Comunicació obres Exp 61/19.
153_2019. Aprovació factura AMSA Camí Ronda Granollers de la plana.
154_2019. Aprovació factura AMSA Camí Sant Julià.
155_2019. Divisió horitzontal Exp 155/17.
156_2019. Declaració vehicle residu
157_2019. Comunicació obres Exp 62/19.
158_2019. Llicència urbanística Exp 
159_2019. Llicència urbanística Exp 67/19.
160_2019. Delegació signatura padró habitants.
161_2019. Factures Maig.
162_2019. Llicència urbanística Exp 55/19.
163_2019. Devolució d'aval Exp 21/18.
164_2019. Ordre del dia última sessió legilativa 2015-2019.
165_2019. Ordre del dia.
166_2019. Comunicació obres Exp 73/19.
167_2019. Ajut asfalt camí Mas Carous.
168_2019. Contracte monitors casa estiu 2019.
169_2019. Llicència urbanística Exp 75_2019.
170_2019. Devolució d'aval Exp 77/18.
171_2019. Permís municipal Exp 3/19.
172_2019. Autorització espectacle pirotècnia.
173_2019. Llicència urbanística Exp 66/19.
174_2019. Comunicació obres Exp 78/19.
175_2019. Llicència urbanística Exp 64/19.
176_2019. Llicència urbanística Exp 74/19.
177_2019. Comunicació obres Exp 80/19.
178_2019. Llicència urbanística Exp 76/19.
179_2019. Llicència urbanística Exp 79/19.
180_2019. Llicència urbanística Exp 77/19.
181_2019. Llicència urbanística Exp 71/19.
182_2019. Llicència urbanística Exp 70/19.
183_2019. Llicència urbanística Exp 72/19.
184_2019. Llicència urbanística Exp 30/19.
185_2019. Llicència urbanística Exp 69/19.
186_2019. Aprovació taxa cementiri 2019.
187_2019. Comunicació obres Exp 82/19.
188_2019. Nomenament Tinents d'alcalde.
189_2019. Nomenament delegats àreas.
190_2019. Nomenament delegació de competències.
191_2019. Ordre del dia Ple cartipàs.
192_2019. Comunicació obres Exp 85/19.
193_2019. Factures juny 2019.
194_2019. Devolució d'aval Exp 35/19.
195_2019. Substitució secretaria
196_2019. Ordre del dia Ple juliol.
197_2019. Baixa ofici definitiva.
198_2019. Creació nova àrea i nou regidor.
199_2019. Nomenament alcalde accidental.
200_2019. Baixa ofici padró.
201_2019. Llicència avtivitats Exp 13/19(A).
202_2019. Llicència activitats Exp 14/19(A).
203_2019. Llicència urbanística Exp 103_2019.
204_2019. Comunicació obres Exp 89/19.
205_2019. Llicèncai agrupació i segregació Exp 27/19(I).
206_2019. Devolució d'aval Exp 26/18.
207_2019. Comunicació obres Exp 91/19.
208_2019. Llicència primera ocupació Exp 2/19(O).
209_2019. Devolució d'aval Exp 108/18.
210_2019. Comunicació obres Exp 90/19.
211_2019. Llicència urbanística Exp 88/19.
212_2019. Devolució d'aval Exp 53/19.
213_2019. Comunicació obres Exp 86/19.
214_2019. Devolució d'aval Exp 13/19.
215_2019. Comunicació obres Exp 83/19.
216_2019. Caducitat Exp 27/17(A).
217_2019. Llicència urbanística Exp 95/19.
218_2019. Comunicació obres Exp 105/19.
219_2019. Comunicació obres Exp 99/19.
220_2019. Admissió alcaldia actuació específica Exp 94/19.
221_2019. Rectificació DECR000201 Exp 13/19(A).
222_2019. Llicència urbanística Exp 86/2018.
223_2019. Autorització AMTU.
224_2019. Llicència urbanística Exp 87/19.
225_2019. Comunicació obres Exp 100/19.
226_2019. Factures juliol 2019.
227_2019. Rectificació DECR000211.
228_2019. Llicència urbaística Exp 65/19.
229_2019. Contracte personal extaescolars i esport.
230_2019. Contracte monitors casal setembre.
231_2019. Llicència urbanística Exp 101/19.
232_2019. Llicència urbanística Exp 52/19.
233_2019. Sol. ajut no vàlid Agència de Residus
234_2019. Sol. ajut Agència de Residus per recollida selectiva
235_2019. Pagament trienis.
236_2019. Devolució d'aval Exp 98/15 i 142/06.
237_2019. Comunicació obres exp 201/19.
238_2019. Llicència urbanística Exp 92/19.
239_2019. Llicència ambiental Exp 29/19(A)
240_2019. Comunicació obres Exp 108/19.
241_2019. Comunicació obres Exp 109/19.
242_2019. Ordre del dia Ple setembre.
243_2019. Llicència ambiental Exp 5/19(A).
244_2019. Renovació Conveni animals de companyia.
245_2019. Canvi titularitat nínxols.
246_2019. Llicència ambiental Exp 26/19(A).
247_2019. Llicència activitats Exp 14/17(A).
248_2019. Paral.lització activitat.
249_2019. Llicència ambiaental Exp 22/19(A).
250_2019. Devolució d'aval Exp 69/18.
251_2019. Contracte personal extraescolars i esports.
252_2019. Devolució d'aval Exp 102/17.
253_2019. Devolució d'aval Exp 57/19.
254_2019. Sorteig membres meses.
255_2019. Llicència primera ocupació Exp 9/18(O).
256_2019. Devolució d'aval Exp 100/19.
257_2019. Canvi no substancia Exp 116/18(A).
258_2019. Devolució d'aval Exp 116/18.
259_2019. Llicència ambieatal Exp 32/18(A).
260_2019. Canvi de nom Exp 16/99(A).
261_2019. Autorització obres Exp 120/19.
262_2019. Residu vehicle abandonat.
263_2019. Canvi de nom Exp 19/95(A) i 20/19(A).
264_2019. Llicència urbanística Exp 44/18.
265_2019. Devolució d'aval Exp 143/06.
266_2019. Llicència urbanística Exp 113/16.
267_2019. Llicència urbanística Exp 118_2019.
268_2019. Llicència d'activitats Exp 20/19(A).
269_2019. Substitució alcalde vacances.
270_2019. Designació advocat animalistes.
271_2019. Factures agost i setembre.
272_2019. Llicència ambiental Exp 19/19(A).
273_2019. Devolució d'aval Exp 11/18(A)
274_2019. Ordre del dia ple octubre 11102019.
275_2019. Ordre del dia ple octubre 14102019.
276_2019. Autorització obres Exp 122/19.
277_2019. Llicència ambiental Exp 30/17(A).
278_2019. Llicència urbanística Exp 116/19.
279_2019. Rectificació error decret 270.
280_2019. Admissió alc Exp 97/19.
281_2019. Llicència ambiaeantal Exp 125/29.
282_2019. Devolució d'aval Exp 48/19.
283_2019. Autorització obres Exp 121/19.
284_2019. Devolució d'aval Exp 102/19.
285_2019. Vaga serveis mínims.
286_2019. Acceptació ajut concurs literari 2019
287_2019. Augment sou monitors gimnàs i pilates.
288_2019. Pagament trienis.
289_2019. Devolució d'aval Exp 64/18.
290_2019. Aprovació PAU Autoprotecció.
291_2019. Devolució d'aval Exp 125/15.
292_2019. Devolució d'aval Exp 77/19.
293_2019. Factures octubre.
294_2019  Llicència urbanística Exp 46/19.
295_2019. Llicència urbanístcia Exp 58/19.
296_2019. Llicència urbanística Exp 126/19.
297_2019. Declaració residu vehicles abandonats.
298_2019. Ordre del dia novembre.
299_2019. Sol.licitud subvenció PUOSC 2020.
300_2019. Incoació Cárnicas Solá Exp 2/19.
301_2019. Reforma tram vorera carrer Andorra.
302_2019. Sol Speem teatre programa Gencat.
303_2019. Llicència urbanística Exp 128/19.
304_2019. Autorització obres Exp 130/19.
305_2019. Llicència urbanístcia Exp 115/19.