Normativa local recollida per la Diputació de Barcelona

Normativa de caràcter general i fiscal de l'Ajuntament de Gurb i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 2000. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.


www.diba.cat/cido/cido_r_ajuntamentsn.asp