Resolucions Alcaldia 2018

Relació de Decrets aprovats durant l'any 2018, els quals consten a les actes dels plens corresponents:

001_2018. Canvi no substancial Exp 34/17(A)
002_2018. Devolució d'aval Exp 71/17
003_2018. Llicència urbanística Exp 116/17
004_2018. Llicència urbanística Exp 117/17
005_2018. Llicència urbanística Exp 1/18
006_2018. Devolució d'aval Exp 34/16
007_2018. Devolució d'aval Exp 75/15
008_2018. Llicència ambiental Exp 26/17(A)
009_2018. Ordre del dia ple de gener
010_2018. Adjudicació elaboració inventari
011_2018. Encàrrec redacció projecte, direcció i coord. reasfalt camí St Julià 
012_2018. Encàrrec redacció projecte, direcció i coord.asfalt camí La Ronda
013_2018. Baixa ITV C9318BPR per fallit
014_2018. Devolució d'aval Exp 65/17
015_2018. Devolució d'aval Exp 111/17
016_2018. Devolució d'aval Exp 7/16
017_2018. Devolució d'aval Exp 128/15
018_2018. Devolució d'aval Exp 26/17
019_2018. Llicència ambiental Exp 24/17
020_2018. Caducitat Exp 16/12(A)
020_2018. Decret admissió Exp 110/17
021_2018. Factures novembre
022_2018. Factures desembre
023_2018. Llicència primera ocupació Exp 8/17(O)
024_2018. Devolució aval Exp 39/16
025_2018. Canvi de nom Exp 17/05(A)
026_2018. Canvi orientació Exp 26/17(A)
027_2018. Llicència ambiental Exp 11/14(A)
028_2018. Devolució d'aval Exp 1/18
029_2018. Devolució d'aval Exp 68/17
030_2018. Targeta aparcament persones amb discapacitat
031_2018. Targeta aparcament persones amb discapacitat
032_2018. Ordre del dia ple febrer
033_2018. Devolució d'aval Exp 83/16
034_2018. Devolució d'aval Exp 107/17
035_2018. Liquidació pressupost 2017
036_2018. Factures gener
037_2018. Llicència urbanística Exp 3/18
038_2018. Canvi de nom Exp 7/16(A)
039_2018. Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
040_2018. Taxa ocupació del sól 
041_2018. Taxa ocupació del sól
042_2018. Taxa ocupació del sól
043_2018. Taxa ocupació del sól
044_2018. Taxa ocupació del sól
045_2018. Taxa ocupació del sól
046_2018. Taxa ocupació del sól
047_2018. Taxa ocupació del sól
048_2018. Taxa ocupació del sól
049_2018. Taxa ocupació del sól
050_2018. Taxa ocupació del sól
051_2018. Taxa ocupació del sól
052_2018. Llicència ambiental Exp 2/18
053_2018. Baixa ofici padró habitants
054_2018. Devolució d'aval Exp 112/14
055_2018. Devolució d'aval Exp 105/17
056_2018. Llicència ambiental Exp 3/18(A)
057_2018. Llicèncai urbanística Exp 8/18
058_2018. Llicència urbanística Exp 9/18
059_2018. Baixa ofici padró habitants
060_2018. Ordre del dia ple de Març
061_2018. Llicència urbanística Exp 19/18
062_2018. Taxa ocupació del sól
063_2018. Llicència urbanística Exp 12/18
064_2018. Llicència primera ocupació Exp 1/18(O)
065_2018. Sol bonificació IBI parcel.les Ajuntament
066_2018. Llicència urbanística Exp 13/18
067_2018. Llicència urbanística Exp 14/18
068_2018. Llicència urbanística Exp 15/18
069_2018. Devolució d'aval Exp OP 10/16 asfalt carrers 2016
070_2018. Llicència ambiental Exp 6/18(A)
071_2018. Devolució d'aval Exp 23/17
072_2018. Llicèncai urbanística Exp 23/18
073_2018. Rectificació sol bonificació IBI parcel.les Ajuntament
074_2018. Devolució d'aval Exp 98/17
075_2018. Llicència urbanística Exp 24/18
076_2018. Llicèncai urbanística Exp 22/18
077_2018. Paral.lització obres Exp 17/18
078_2018. Canvi de nom Exp 13/13(A)
079_2018. Llicència urbanística Exp 29/18
080_2018. Llicència ambiental Exp 11/17
081_2018. Llicència urbanística Exp 28/18
082_2018. Devolució d'aval Exp 87/17
083_2018. Llicència urbanística Exp 31/18
084_2018. Baixa ofici padró habitants
085_2018. Devolució d'aval Exp 91/17
086_2018. Llicèncai urbanística Exp 33/18
087_2018. Ordre del dia pla Abril
088_2018. Factures febrer
089_2018. Factures Març
090_2018. Devolució d'aval Exp 86/01
091_2018. Llicència urbanística Exp 35/18
092_2018. Llicèncai urbanística Exp 39/18
093_2018. Devolució d'aval Exp 81/16
094_2018. Devolució d'aval Exp 24/07
095_2018. Devolució d'aval Exp 55/14
096_2018. Devolució d'aval Exp 75/03
097_2018. Devolució d'aval Exp 29/03
098_2018. Devolució d'aval Exp 99/05
099_2018. Devolució d'aval Exp 37/05
100_2018. Devolució d'aval Exp 32/17
101_2018. Devolució d'aval Exp 12/18
102_2018. Devolució d'aval Exp 6/10
103_2018. Sol assumpció delegat protecció de dades
104_2018. Llicència primera ocupació Exp 2/18(O)
105_2018. Admissió alcaldia Exp 62/17
106_2018. Estimació sol.licitud accés informació pública institut Gurb
107_2018. Aprovació despesa avant projecte zona esportiva
108_2018. Adjudicació obres paviment aparcament davant pavelló
109_2018. Devolució d'aval Exp 9/18
110_2018. Ordre del dia ple de Maig
111_2018. Devolució d'aval Exp 125/03
112_2018. Canvi no substancial Exp 35/17(A)
113_2018. Devolució d'aval Exp 95/16
114_2018. Devolució d'aval Exp 58/17 i 57/06
115_2018. Llicència urbanística Exp 51/18
116_2018. Devolució d'aval Exp 7/18
117_2018. Devolució d'aval Exp 101/17
118_2018. Factures Abril
119_2018. Llicència urbanística Exp 49/18
120_2018. Llicència urbanística Exp 48/18
121_2018. Canvi de nom Exp 24/01(A)
122_2018. Llicència urbanística Exp 54/18
123_2018. Decret admissió alcaldia Exp 52/18
124_2018. Decret admissió alcaldia Exp 54/18
125_2018. Factures maig
126_2018. Llicèncai urbanística Exp 50/18
127_2018. Devolució d'aval Exp 22/18
128_2018. Ordre del ple Juny
129_2018. Devolució d'aval Exp 33/18
130_2018. Nomenament alcalde accidental
131_2018. Llicència urbanística Exp 61/18
132_2018. Llicència ambiental Exp 13/18(A)
133_2018. Llicència ambiental Exp 12/18(A)
134_2018. Targeta aparcament persones amb discapacitat
135_2018. Llicència ambiental Exp 4/18(A)
136_2018. Llicència urbanística Exp 56/18
137_2018. Llicència urbanística Exp 66/18
138_2018. Pròrroga llicència urbanística Exp 96/17
139_2018. Devolució d'aval Exp 10/18
140_2018. Devolució d'aval Exp 40/17
141_2018. Devolució d'aval Exp 39/18
142_2018. Devolució d'aval Exp 34/17
143_2018. Autorització focs artificials nit de Sant Joan
144_2018. Llicència urbanística Exp 69/18
145_2018. Aprovació padró taxa cementiri 2018
146_2018. Llicència urbanística Exp 64/18
147_2018. Devolució d'aval Exp 70/15
148_2018. Llicència primera ocupació Exp 5/17(O)
149_2018. Llicència primera ocupació Exp 4/18(O)
150_2018. Llicència primera ocupació Exp 3/18(O)
151_2018. Devolució d'aval Exp 94/16
152_2018. Ordre del dia Juliol
153_2018. Targeta aparcament persones amb discapacitat
154_2018. Baixa d'ofici padró municipal d'habitants
155_2018. Baixa d'ofici padró municipal d'habitants
153_2018. Targeta aparcament persones amb discapacitat
154_2018. Baixa d'ofici padró municipal d'habitants
155_2018. Baixa d'ofici padró municipal d'habitants
156_2018. Devolució d'aval Exp 29/18
157_2018. Llicència ambiental provisional Exp 17/18(A)
158_2018. Llicència urbanística Exp 72/18
159_2018. Devolució d'aval Exp 6/18
160_2018. Devolució d'aval Exp 17/17
161_2018. Decret d'admissió alcaldia Exp 59/18
162_2018. Acceptació ajut actuació delegat protecció de dades
163_2018. Llicència urbanística Exp 71/18
164_2018. Ordre del dia extraordinàri Juliol
165_2018. Sol.licitud adhesió quadre de classificació documentació municipal
166_2018. Targeta aparcament per a persones amb discapacitat
167_2018. Targeta aparcament per a persones amb discapacitat
168_2018. Llicència ambiental Exp 19/18(A)
169_2018. Nomenament alcalde accidental
170_2018. Acord pagament procediment ordinàri 369/2017-Y
171_2018. Llicència urbanística pròrroga Exp 75/18
172_2018. Llicència urbanística Exp 78/18
173_2018. Devolució d'aval Exp 61/18
174_2018. Canvi no substancial Exp 18/18(A)
175_2018. Llicència urbanística Exp 79/18
176_2018. Rectificació nomenament alcalde accidental
177_2018. Llicència ambiental Exp 14/18(A)
178_2018. Resolució alcaldia 66/18 El Quer
179_2018. Llicència urbanística Exp 77/18
180_2018. Devolució d'aval Exp 66/18
181_2018. Llicència ambiental Exp 21/18(A)
182_2018. Baixa d'ofici padró municipal d'habitants
183_2018. Llicència ambiental Exp 7/18(A)
184_2018. Canvi de nom Exp 38/02(A)
185_2018. Resolució alcaldia 20/18 El Grau
186_2018. Nul
187_2018. Nul
188_2018. Nul
189_2018. Llicència primera ocupació Exp 6/18(O)
190_2018. Contracte redacció projecte Ermita de Sant Fruitós
191_2018. Pròrroga llicència provisional Exp 17/18(A)
192_2018. Llicència urbanística Exp 89/18
193_2018. Llicència urbanística Exp 80/18
194_2018. Llicència urbanística Exp 73/18
195_2018. Llicència urbanística Exp 87/18
196_2018. Llicència urbanística Exp 88/18
197_2018. Llicència urbanística Exp 84/18
198_2018. Devolució d'aval Exp 20/18
199_2018. Factures Juny i Juliol
200_2018. Llicència urbanística Exp 74/18
201_2018. Devolució d'aval Exp 48/17
202_2018. Canvi no substancial Exp 21/17(A)
203_2018. Llicència urbanística Exp 25/17(A)
204_2018. Llicència urbanística Exp 1/18(A)
205_2018. Llicència urbanística Exp 10/18(A)
206_2018. Canvi no substancial Exp 24/18(A)
207_2018. Ordre del dia ple Setembre
208_2018. Comunicació obres Exp 94/18
209_2018. Canvi de nom Exp 2/94(A)
210_2018. Devolució d'aval Exp 96/17
211_2018. Devolució d'aval Exp 35/17
212_2018. Llicència ambiental Exp 14/11(A)
213_2018. Contracte pons Torrent Rimentol 
214_2018. Contracte personal curs 2018_2019
215_2018. Devolució d'aval Exp 41/15
216_2018. Comunicació obres Exp 92/18
217_2018. Devolució d'aval Exp 74/14
218_2018. Devolució d'aval Exp 10/16
219_2018. Llicència primera ocupació Exp 7/18(O)
220_2018. Llicència ambiental Exp 15/18(A)
221_2018. Registre sanitari municipal
222_2018. Registre sanitari municipal
223_2018. Devolució d'aval Exp 18/14
224_2018. Registre sanitari municipal
225_2018. Registre sanitari municipal
226_2018. Registre sanitari municipal
227_2018. Registre sanitari municipal
228_2018. Registre sanitari municipal
229_2018. Registre sanitari municipal
230_2018. Registre sanitari municipal
231_2018. Factures Agost i Setembre
232_2018. Devolució d'aval Exp 23/18
233_2018. Nul
234_2018. Llicència urbanística Exp 100/18
235_2018. Devolució d'aval Exp 57/17
236_2018. Devolució d'aval Exp 95/07
237_2018. Decret admissió alcaldia Exp 101/18
238_2018. Llicència ambiental Exp 29/18(A)
239_2018. Ordre del dia ple Octubre
240_2018. Devolució d'aval Exp 79/18
241_2018. Devolució d'aval Exp 8/18
242_2018. Retribucions IT
243_2018. Llicència urbanística Exp 102/18
244_2018. Llicència urbanística Exp 60/18
245_2018. Devolució d'aval Exp 95/17
246_2018. Devolució d'aval Exp 25/15
247_2018. Adjudicació contracte ferm camí Sant Julià Sassorba.
248_2018. Deixar sense efecte Decret 192.
249_2018. Registre sanitari municipal.
250_2018. Devolució d'aval fibra òptica.
251_2019. Llicència urbanística Exp 107/18
252_2018. Pla i programa de verificació de les activitats
253_2018. Llicència urbanística Exp 103/18
254_2018. Decret admissió alcaldia Exp 85/18
255_2018. Decret admissió alcaldia Exp 86/18
256_2018. Targeta aparcament persones amb discapacitat
257_2018. Registre sanitari municipal
258_2018. registre sanitari municipal
259_2018. Llicència urbanística Exp 104/18
260_2018. Devolució d'aval Exp 24/15
261_2018. Llicència urbanística Exp 105/18
262_2018. Llicència urbanística Exp 108/18
263_2018. Devolució d'aval Exp 75/16
264_2018. Llicència urbanística Exp 113/18
265_2018. Llicència urbanística Exp 112/18
266_2018. Llicència urbanística Exp 118/18
267_2018. Acord acceptació ajut escola bressol
268_2018. Comunicació llicència obres menors Exp 122/18
269_2018. Llicència urbanística denegada Exp 122/18
270_2018. Encàrrec direcció i coord SS ccOsona
271_2018. Llicència urbanística Exp 89/18
272_2018. Ordre del dia ple de novembre
273_2018. Llicència urbanística Exp 121/18
274_2018. Canvi no substancial Exp 36/18(A)
275_2018. Devolució d'aval Exp 73/18
276_2018. Llicència urbanística 81/18
277_2018. Devolució d'aval Exp 72/18
278_2018. Llicència ambiental Exp 17/18(A)
279_2018. Canvi no substancial Exp 27/18(A)
280_2018. Llicència ambiental Exp 26/18(A)
281_2018. Devolució d'aval Exp 41/18
282_2018. Decret admissió alcaldia Exp 115/18
283_2018. Llicèncai urbanística Exp 124/18
284_2018. Llicèncai urbanísttica Exp 130/18
285_2018. Ordre del dia desembre 2018
286_2018. Factures octubre i novembre 2018
287_2018. Permís nucli zoològic Exp 31/18(A)
288_2018. Decret admissió alcaldia Exp 126/18
289_2018. Decret admissió alcaldia Exp 129/18
290_2018. Devolució d'aval Exp 114/15
291_2018. Devolució d'aval Exp 104/18
292_2018. Acceptació ajut XXXè Concurs literari