Resolucions Alcaldia 2016

Relació de Decrets aprovats durant l'any 2016, els quals consten a les actes dels plens corresponents: 

001/2016. Autorització parada mercat
002/2016. Llicència urbanística Exp 133/15
003/2016. Canvi de nom Exp 8/10
004/2016. Llicència ambiental Exp 13/15 (A)
005/2016. Llicència urbanística Exp 116/15 
006/2016. Llicència ambiental Exp 10/13 (A)
007/2016. Llicència urbanística Exp 1/16
008/2016. Canvi de nom títol nínxol 28
009/2016. Devolució d'aval Exp 100/15
010/2016. Devolució d'aval Exp 119/15
011/2016. Devolució d'aval Exp 64/10
012/2016. Devolució d'aval Exp 58/15
013/2016. Notificació Exp 12/15(i)
014/2016. Llicència ambiental Exp 5/12(A)
015/2016. Llicència ambiental canvi no substancial Exp 24/15(A)
016/2016. Llicència urbanística Exp 4/16
017/2016. Devolució d'aval Exp 115/15
018/2016. Devolució d'aval Exp 28/12
019/2016. Llicència ambiental Exp 2/16(A)
020/2016. Devolució d'aval Exp 97/15
021/2016. Devolució d'aval Exp 111/15
022/2016. Canvi de nom Exp 9/10(A)
023/2016. Devolució d'aval Exp 1/16
024/2016. Pròrroga Pla Local de Joventut 2016-2019
025/2016. Decret de rectificació pròrroga Pla Local de Jocentut
026/2016. Llicència urbanística Exp 11/16
027/2016. Llicència urbanística Exp 12/16
028/2016. Autorització parada mercat.
029/2016. Llicència ambiaental Exp 21/14(A)
030/2016. Decret Admissió Exp 3/16
031/2016. Decret Admissió Exp 7/16
032/2016. Facultar alcalde per cancel.lació hipoteca
033/2016. Llicència ambiental Exp 15/16(A)
034/2016. Devolució d'aval Exp 91/14
035/2016. Devolució d'aval Exp 126/15
036/2015. Llicència urbanística Exp 17/16
037/2016. Llicència urbanística Exp 16/16
038/2016. Devolució d'aval Exp 131/15
039/2016. Liquidació 2014 pressupsotos
040/2016. Devolució d'aval Exp 122/15
041/2016. Autorització parada mercat
042/2016. Autorització parada mercat
043/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 2T 3T 4T 2015
044/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 1T 2T 3T 4T 2015
045/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 1T 2T
046/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 1T 2T 3T
047/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 2014, 2015
048/2016. Llicència urbanística Exp 18/16
049/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 2T 3T 4T 2014 i 1T 2T 3T 4T 2015
050/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 2015
051/2016. Alta plataforma d'accés a les dades inexistència entecedents penals
052/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 3T 4T 2014
053/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 3T 4T 2014
054/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 2T 3T 4T 2015
055/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 2T 3T 4T 2015
056/2016. Baixa padró habitants Exp 02/2016
057/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 1T 2T 3T 4T 2015
058/2016. Liquidació taxa ocupació del sòl 3T 2014 i 2T 3T 4T 2015
059/2016. Acceptació urbanització
060/2016. Llicència urbanística Exp 23/16
061/2016. Llicència urbanística Exp 22/16
062/2016. Devolució d'aval Exp 94/13
063/2016. Llicència urbanística Exp 21/16
064/2016. Llicència urbanística Exp 20/16
065/2016. Llicència urbanística Exp 19/16
066/2016. Devolució d'aval Exp 2/16
067/2016. Devolució d'aval Exp 112/15
068/2016. Autorització parada mercat
069/2016. Decret admissió Exp 115/15
070/2016. Llicència urbanística Exp 46/15
071/2016. Llicència canvi no substancial Exp 030/2015(A)
072/2016. Llicència canvi no substancial Exp 002/2004(A)
073/2016. Devolució d'aval Exp 078/2015
074/2016. Llicència urbanística Exp 028/2016
075/2016. Llicència urbanística Exp 27/16
076/2016. Autorització ambiental Exp 019/2014(A)
077/2016. Llicència urbanística Exp 105/2015
078/2016. Llicència ambiental Exp 007/2016(A)
079/2016. Llicència primera ocupació Exp 001/2016(O)
080/2016. Targeta aparcament.
081/2016. Renumeració expedients gestor Genesy
082/2016. Devolució d'aval Exp 106/2012
083/2016. Adhesió protocol servei de préstec material esportiu i recreatiu
084/2016. Llicència urbanística Exp 037/2016
085/2016. Llicència ambiental Exp 007/2015(A)
086/2016. Llicència urbanística Exp 038/2016
087/2016. Canvi de nom Exp 023/2014(A) 
088/2016. Canvi de nom Exp 004/2009(A)
089/2016. Canvi de nom Exp 024/2000(A) Mas Martí
090/2016. Llicència urbanística Exp 040/2016
091/2016. Devolució d'aval Exp 015/2016
092/2016. Devolució d'aval Exp 042/2012
093/2016. Devolució d'aval Exp 042/2007
094/2016. Devolució d'aval Exp 023/2016
095/2016. Devolució d'aval Exp 009/2016
096/2016. Baixa d'ofici def padró habitants
097/2016. Permís municipal Exp 012/2016(A)
098/2016. Devolució d'aval Exp 088/2015
099/2016. Devolució d'aval Exp 120/2015
100/2016. Baixa ofici padró habitants Exp 003/2016
101/2016. Ampliació llicència ambiental Exp 011/2016(A)
102/2016. Devolució d'aval Exp 018/2016
103/2016. Sorteig membres meses Eleccions Generals
104/2016. Llicència primera ocupació Exp 008/2015(O)
105/2016. Devolució d'aval Exp 065/2008
106/2015. Aprovació taxa cementiri
107/2015. Llicència urbanística Exp 044/2016
108/2016. Llicència urbanística Exp 045/2016
109/2016. Llicència urbanística Exp 042/2016
110/2016. Llicència urbanística Exp 031/2016
111/2016. Llicència ambiental Exp 001/2016(A)
112/2016. Devolució d'aval Exp 020/2016
113/2016. Desestimació reclamació responsabilitat patrimonial
114/2016. Colònia de gats carrer Girona
115/2016. Designació advocat i procurador Recurs
116/2016. Canvi de nom Exp 040/2007(A)
117/2016. Devolució aval Exp 028/2016
118/2016. Llicència urbanística Exp 047/2016
119/2016. Llicència urbanística Exp 046/2016
120/2016. Devolució aval Exp 067/2016
121/2016. Targeta aparcament
122/2016. Permís municipal Exp 004/2016(A)
123/2016. Devolució d'aval Exp 121/2015
124/2016. Devolució aval Exp 044/2016
125/2016. Permís focs artificials nit de Sant Joan
126/2016. Devolució aval Exp 016/2016
127/2016. Autorització parada mercat
128/2016. Llicència activitats Exp 017/2012(A)
129/2016. Devolució aval Exp 076/2015
130/2016. Llicència urbanística Exp 125/15 bis
131/2016. Llicència urbanística Exp 052/2016
132/2016. Ampliació capacitat Exp 079/2003(A)
133/2016. Llicència ambiental Exp 019/2016(A)
134/2016. Renúncia parada mercat
135/2016. Llicència urbanística Exp 051/2016
136/2016. Permís parada mercat
137/2016. Convocatòria ple juliol
138/2016. Baixa ofici padró municpal habitants
139/2016. Llicència urbanística Exp 055/2016
140/2016. Rectificació capacitat Exp 090/2015
141/2016. Substitució alcalde
142/2016. Llicència urbanística Exp 056/2016
143/2016. Canvi no substancial Exp 010/2016(A)
144/2016. Canvi de nom Exp 026/2004(A)
145/2016. Acceptació subvenció Diputació
146/2016. Devolució d'aval Exp 037/2016
147/2016. Canvi substancial Exp 020/2006(A)
148/2016. Permís ambiental Exp 014/2016(A)
149/2016. Llicència ambiental Exp 021/2016(A)
150/2016. Liquidació taxa ocupació del Sòl
151/2016. Liquidació taxa ocupació del Sól
152/2016. Liquidació taxa ocupació del sól
153/2016. Liquidació taxa ocupació del sól
154/2016. Liquidació taxa ocupació del sól
155/2016. Liquidació taxa ocupació del sól
156/2016. Liquidació taxa ocupació del sól
157/2016. Liquidació taxa ocupació del sól
158/2016. Liquidació taxa ocupació del sól
159/2016. Autorització provisional ocupació via pública terrassa bar
160/2016. Devolució d'aval Exp 041/2016
161/2016. Devolució d'aval Exp 004/2016
162/2016. Devolució d'aval Exp 092/2015
163/2016. Devolució d'aval Exp 113/2015
164/2016. Llicència urbanística Exp 054/2016
165/2016. Llicència urbanística Exp 057/2016
166/2016. Acceptació subvenció PUOSC 2016/2017
167/2016. Llicència urbanística Exp 060/2016
168/2016. Canvi emplaçament vehicle embargat.
169/2016. Llicència urbanística Exp 64/16
170/2016. Llicència urbanística Exp 53/16
171/2016. Llicència urbanística Exp 59/16
172/2016. Devolució d'aval Exp 49/16
173/2016. Decret admissió Exp 58/16
174/2016. Decret admissió Exp 61/16
175/2016. Llicència urbanística Exp 65/16
176/2016. Llicència urbanística Exp 67/16
177/2016. Devolució d'aval Exp 40/16
178/2016. Decret multa 4245DBX
179/2016. Decret multa 2019GFN
180/2016. Decret multa B8955UX
181/2016. Ordre del dia ple 12/09/2016
182/2016. Decret multa 3816DFV
183/2016. Decret multa 7768GNB
184/2016. Decret multa B8955UX
185/2016. Decret multa 7612CGN
186/2016. Baixa ofici Padró municipal habitants
187/2016. Devolució d'aval Exp 36/16
188/2016. Decret conveni menjador escoles SES
189/2016. Decret conveni desendolla't Consell Comarcal d'Osona
190/2016. Devolució d'aval Exp 56/16
191/2016. Devolució d'aval Exp 55/16
192/2016. Devolució d'aval Exp 91/13
193/2016. Canvi no substancial Exp 17/14(A)
194/2016. Devolució d'aval Exp 32/16
195/2016. Devolució d'aval Exp 31/16
196/2016. Ordre del dia ple extraordinari
197/2016. Llicència urbanística Exp 75/16
198/2016. Llicència urbanística Exp 76/16
199/2016. Llicència urbanística Exp 78/16
200/2016. Llicència urbanística Exp 26/14(A)
201/2016. Decret admissió Exp 72/16
202/2016. Canvi de nom i canvi no substancial Exp 22/15(A)
203/2016. Llicència urbanística Exp 86/16
204/2016. Llicència urbanística Exp 79/16
205/2016. Targeta aparcament serveis socials
206/2016. Ordre del dia ple ordinari 10/10/2016
207/2016. Llicència urbanística Exp 80/16
208/2016. Resolució control inicial Exp 18/15(A)
209/2016. Adhesió conveni ajuts pobresa energètica
210/2016. Llicència urbanística Exp 91/16
211/2016. Caducitat Exp 25/14(A)
212/2016. Devolució d'aval Exp 13/16
213/2016. Llicència urbanística Exp 88/16
214/2016. Llicència urbanística Exp 90/16
215/2016. Canvi Orientació Exp 16/16(A)
216/2016. Ampliacio explotació ramadera Exp 6/16(A)
217/2016. Permís municipal ambiental Exp 32/15(A)
218/2016. Multa 5640HMW
219/2016. Devolució d'aval Exp 86/16
220/2016. Devolució d'aval Exp 52/16
221/2016. Llicència i canvi de nom Exp 9/03(A)
222/2016. Canvi no substancial i canvi de nom Exp 22/15(A)
223/2016. Decret factures gener
224/2016. Decret factures febrer
225/2016. Decret factures març
226/2016. Decret factures abril
227/2016. Decret factures maig
228/2016. Decret factures juny
229/2016. Decret factures juliol
230/2016. Decret factures agost
231/2016. Decret factures setembre
232/2016. Decret factures octubre
233/2016. Multa trànsit 4366GSL
234/2016. Llicència urbanística Exp 82/16
235/2016. Trageta aparcament 4/2016
236/2016. Ordre del dia ple 14/11/2016
237/2016. Ampliació explotació ramadera Exp 29/16(A)
238/2016. Devolució d'aval Exp 64/16
239/2016. Canvi no substancial Exp 17/16(A)
240/2016. Aprovació provisional Exp 58/16
241/2016. Llicència urbanística Exp 92/16
242/2016. Llicència urbanística Exp 83/16
243/2016. Llicència urbanística Exp 96/16
244/2016. Llicència urbanística Exp 98/16
245/2016. Canvi no substancial Exp 7/11(A)
246/2016. Devolució d'aval Exp 45/16
247/2016. Permís municipal ambiental Exp 22/04(A)
248/2016. Contracte menor Sant Andreu de Gurb
249/2016. Contenciós administratiu 2 Barcelona
250/2016. Contracte reparació carrers municipi
251/2016. Baixa ofici padró habitants Exp 5/16
252/2016. Canvi de nom títols nínxols parròquia de Gurb
253/2016. Canvi no substancial Exp 9/16(A)
254/2016. Rectificació error capacitat Exp 29/16
255/2016. Trageta aparcament discapacitat o mobilitat reduïda
256/2016. Devolució d'aval Exp 68/16
257/2016. Llicència urbanística Exp 100/16
258/2016. Decret ordre del dia 20/12/2016
259/2016. Devolució d'aval Exp 119/12
260/2016. Canvi de nom Exp 3/05(A) 
261/2016. Devolució d'aval Exp 48/16
262/2016. Contracte fonamentació Camp de futbol
263/2016. Contracte il.luminació camp de futbol
264/2016. Contracte llums camp de futbol