Resolucions Alcaldia 2015

 Relació de Decrets aprovats durant l'any 2015, els quals consten a les actes dels plens corresponents:

001/2015. Llicència urbanística Exp 118/14
002/2015. Llicència urbanística Exp 115/14
003/2015. Devolució d'aval Exp 71/12
004/2015. Devolució d'aval Exp 111/14
005/2015. Llicència urbanística Exp 1/15
006/2015. Llicència ambiental Exp 22/14(A)
007/2015. Canvi de nom Exp 52/03(A)
008/2015. Llicència urbanística Exp 7/15
009/2015. Sol. subvenció manteniment lleres dels torrents Rimentol, Romeu i Esperança
010/2015. Llicència urbanística Exp 9/15
011/2015. Llicència urbanística Exp 8/15
012/2015. Llicència urbanística Exp 11/15
013/2015. Llicència ambiental Exp 12/10(A)
014/2015. Devolució d'aval Exp 62/14
015/2015.Canvi de nom Exp 29/00(A)
016/2015. Canvi de nom títol nínxols vespella
017/2015. Devolució d'aval Exp 95/13
018/2015. Exempció IVTM Vehicle municipal
019/2015. Baixa d'Ofici padró habitants Exp 2/14
020/2015. Llicència urbanística Exp 14/15
021/2015. Control ambiental periòdic Exp 10/03(A)
022/2015. Expedient sancionador 24/15
023/2015. Devolució d'aval Exp 110/14
024/2015. Llicència de primera ocupació exp 1/15(O)
025/2015. Devolució d'aval Exp 22/11
026/2015. Aprov. Pla seg. i salut, encàrreg de direc/obra xarxa senders Castell de Gurb
027/2015. Acceptació ajut Foment ocupació local
028/2015. Llicència ambiental Exp 6/15(A)
029/2015. Devolució d'aval Exp 58/14
030/2015. Llicència urbanística Exp 18/15
031/2015. Llicència urbanística Exp 19/15
032/2015. Liquidació taxa ocupació del Sòl
033/2015. Liquidació pressupost 2014
034/2015. Liquidació taxa ocupació del Sòl
035/2015. Baixa escombraries finca propietat Ajuntament de Gurb
036/2015. Liquidació taxa ocupació del Sòl
037/2015. Liquidació taxa ocupació del Sòl
038/2015. Liquidació taxa ocupació del Sòl
039/2015. Devolució d'aval Exp 104/14
040/2015. Devolució d'aval Exp 68/14
041/2015. Devolució d'aval Exp 97/14
042/2015. Devolució d'aval Exp 115/14
043/2015. Devolució d'aval Exp 11/15
044/2015. Devolució d'aval Exp 8/15
045/2015. Acord adhesió pròrroga Endesa Energia
046/2015. Devolució d'aval Exp 9/15
047/2015. Llicència ambiental Exp 21/11(A)
048/2015. Llicència urbanística Exp 22/15
049/2015. Llicència urbanística Exp 23/15
050/2015. Llicència urbanística Exp 24/15
051/2015. Devolució d'aval Exp 1/15
052/2015. Llicència urbanística Exp 26/15
053/2015. Llicència urbanística Exp 27/15
054/2015. Llicència urbanística Exp 29/15
055/2015. Baixa padró habitants (caducitat estranger)
056/2015. Devolució d'aval Exp 18/15
057/2015. Canvi de nom Exp 24/00(A)
058/2015. Llicència ambiental Exp 13/13(A)
059/2015. Sorteig membres meses electorals eleccions municipals
060/2015. Llicència urbanística Exp 28/15
061/2015. Llicència urbanística Exp 31/15
062/15. Llicència urbanística Exp 34/15
063/2015. Cancel.lació Exp 20/15
064/2015. Exempció IBI Casa de Dalt
065/2015. Resolució ampliació activitat Exp 3/14(A)
066/2015. Llicència urbanística Exp 38/15
67/2015. Baixa ofici padró municipal Exp 02_2015
068/2015. Devolució d'aval Exp 79/06
069/2015. Llicència urbanística Exp 37/15
070/2015. Canvi no substancial Exp 9/07(A)
071/2015. Canvi no substancial Exp 26/11(A)
072/2015. Canvi no substancial Exp 21/03(A)
073/2015. Canvi no substancial Exp 1/10(A)
074/2015. Migració dades gestor expedients
075/2015. Devolució d'aval Exp 69/14
076/2015. Llicència urbanística Exp 42/15
077/2015. Llicència ambiental Exp 18/11(A)
078/2015. Liquidació 1T/2015
079/2015. Liquidació 1T/2015
080/2015. Baixa ofici Exp 03_2015
081/2015. Adjudicació obres desplegament xarxa fibra òptica
082/2015. Llicència primera ocupació Exp 3/15(O)
083/2015. Llicència urbanística Exp 41/15
084/2015. Llicència urbanística Exp 125/12
085/2015. Llicència urbanística Exp 51/13
086/2015. Llicència urbanística Exp 52/13
087/2015. Ampliació permís municipal Exp 6/15(A)
088/2015. Llicència urbanística Exp 40/15
089/2015. Devolució d'aval Exp 35/15
090/2015. Llicència ambiental Exp 12/15(A)
091/2015. Llicència ambiental Exp 28/01(A)
092/2015. Devolució d'aval Exp 84/14
093/2015. Devolució d'aval Exp 53/12
094/2015. Llicència ambiental Exp 5/15(A)
095/2015. Llicència ambiental Exp 4/15(A)
096/2015. Canvi no substancial Exp 5/09(A)
097/2015. Llicència ambiental Exp 24/14(A)
098/2015. Llicència definitiva Exp 40/07(A)
099/2015. Devolució d'aval Exp 19/15
0100/2015. Devolució d'aval Exp 16/14
101/2015. Canvi programa entrades i sortides
102/2015. Llicència urbanística Exp 57/15
103. Baixa ofici padró habitants Exp 4_2015
104/2015. Llicència urbanística Exp 59/15
105/2015. Devolució d'aval Exp 64/14
106/2015. Llicència urbanística Exp 58/15
107/2015. Acceptació ajut Pensa Pidces SI Gurb
108/2015. Alta e-MUX
109/2015. Devolució d'aval Exp 23/14
110/2015. Llicència urbanística Exp 54/15
111/2015. Llicència urbanística Exp 60/15
112/2015. Llicència urbanística Exp 55/15
113/2015. Adjudicació butaques teatre municipal
114/2015. Devolució d'aval Exp 118/14
115/2015. Devolució d'aval Exp 31/15
116/2015. Devolució d'aval 57/15
117/2015. Acceptació ajut Programa compl. cohesió social
118/2015. Llicència urbanística Exp 65/15
119/2015. Llicència urbanística Exp 66/15
120/2015. Llicència urbanística Exp 62/15
121/2015. Canvi de nom Exp 46/99(A)
122/2015. Llicència urbanística Exp 16/14(ampliació)
123/2015. Llicència primera ocupació Exp 2/15(O)
124/2015. Llicència ambiental Exp 14/10(A)
125/2015. Nomenament regidors
126/2015. Nomenament Tinents d'alcalde
127/2015. Delegació al ple la concessió de les llicències urbanístiques
128/2015. Nomenament del tresorer
129/2015. Llicència urbanística Exp 64/15
130/2015. Llicència urbanística Exp 68/15
131/2015. Devolució d'aval Exp 33/12
132/2015. Devolució d'aval Exp 26/15
133/2015. Llicència urbanística Exp 67/15
134/2015. Devolució d'aval Exp 29/15
135/2015. Devolució d'aval Exp 53/15
136/2015. Expedient sancionador Exp 6/15(A)
137/2015. Llicència urbanística Exp 74/15
138/2015. Llicència urbanística Exp 72/15
139/2015. Llicència primera ocupació Exp 5/15(O)
140/2015. Devolució d'aval obra Exp SUBVE2/2014
141/20105. Llicència urbanística Exp 78/15
142/2015. Devolució d'aval Exp 89/14
143/2015. Acceptació ajut Concurs Literari
144/2015. Devolució d'aval Exp 62/15
145/2015. Llicència urbanística Exp 80/15
146/2015. Baixa ofici padró municipal
147/2015. Millores sanitaries Can Cresta
148/2015. Baixa definitiva padró habitants
149/2015. Nomenament alcalde accidental
150/2015. Incoació baixa ofici padró habitants
151/2015. Devolució aval Exp 16/15
152/2015. Llicència urbanística Exp 89/15
153/2015. Llicència Ambiental Exp 17/15(A)
154/2015. Llicència ambiental Exp 19/15(A)
155/2015. Llicència primera ocupació Exp 4/15(O)
156/2015. Llicència urbanística Exp 87/15
157/2015. Devolució d'aval Exp 98/14
158/2015. Llicència ambientaal Exp 16/15(A)
159/2015. Canvi titularitat taxi
160/2015. Canvi de nom Exp 38/06(A)
161/2015. Llicència ambiental Exp 38/06(A)
162/2015. Canvi de nom Exp 58/07(A)
163/2015. Llicència ambiental Exp 58/07(A)
164/2015. Permís municipal Exp 8/15(A)
165/2015. Llicència urbanística Exp 93/15
166/2015. Devolució d'aval Exp 89/15
167/2015. Devolució d'aval Exp 120/14
168/2015. Llicència urbanística Exp 90/15
169/2015. Llicència urbanística Exp 93/15
170/2015. Llicència urbanística Exp 99/15
171/2015. Llicència urbanística Exp 77/15
172/2015. Pròrroga llicència urbanística Exp 98/15
173/2015. Llicència urbanística Exp 70/15
174/2015. Baixa ofici padró habitants
175/2015. Llicència ambiental Exp 17/15
176/2015. Relació factures 6/2015
177/2015. Relació factures 7/2015
178/2015. Relació factures 8/2015
179/2015. Sol. subvenció Agència de Residus
180/2015. Devolució d'aval Exp 17/15
181/2015. Llicència ambiental Exp 25/15(A)
182/2015. Llicència urbanística Exp 104/15
183/2015. Devolució d'aval Exp 36/15
184/2015. Devolució d'aval Exp 56/15
185/2015. Devolució d'aval Exp 68/15
186/2015. Devolució d'aval Exp 72/15
187/2015. Devolució d'aval Exp 80/15
188/2015. Llicència urbanística Exp 103/15
189/2015. Llicència en Sòl no urbanitzable
190/2015. Llicència en Sòl no urbanitzable
191/2015. Devolució d'aval Exp 69/15.
192/2015. Llicència en Sòl no urbanitzable
193/2015. Llicència urbanística Exp 106/15
194/2015. Devolució d'aval Exp 47/15
195/2015. Devolució d'aval Exp 87/15
196/2015. Devolució d'aval Exp 33/15
197/2015. Llicència urbanística Exp 88/15
198/2015. Llicència urbanística Exp 107/15
199/2015. Devolució d'aval Exp 46/07
200/2015. Canvi de nom Exp 36/02(A)
201/2015. Baixa padró habitants
202/2015. Llicència en sòl no urbanitzable
203/2015. Baixa padró habitants
204/2015. Canvi orientació productiva Exp 29/15(A)
205/2015. Llicència urbanística Exp 111/15
206/2015. Relació factures reforma teatre
207/2015. Llicència primera ocupació Exp 6/15(O)
208/2015. Canvi de nom nínxol
209/2015. Llicència urbanística Exp 112/15
210/2015. Relació factures 9/2015
211/2015. Relació factures 10/2015
212/2015. Llicència Sòl no urbanitzable
213/2015. Devolució d'aval Exp 25/12
214/2015. Devolució d'aval Exp 127/06
215/2015. Devolució d'aval Exp 22/15
216/2015. Llicència urbanística Exp 119/15
217/2015. Baixa padró habitants
218/2015. Devolució d'aval Exp 81/12
219/2015. Llicència urbanística Exp 121/15
220/2015. Devolució d'aval Exp 121/14
221/2015. Devolució d'aval Exp 25/13
222/2015. Caducitat Exp 4/13(A)
223/2015. Llicència urbanística Exp 122/15
224/2015. Caducitat Exp 8/07(A)
225/2015. Baixa padró habitants
226/15. Llicència urbanística Exp 120/15
227/2015. Devolució d'aval Exp 23/13
228/2015. Devolució d'aval Exp 104/15
229/2015. Llicència urbanística Exp 84/15
230/2015. Llicència urbanística Exp 123/15
231/2015. Devolució d'aval Exp 87/14
232/2015. Llicència urbanística Exp 124/15
233/2015. Llicència urbanística Exp 127/15
234/2015. Baixa padró habitants
235/2015. Devolució d'aval Exp 94/15
236/2015. Devolució d'aval Exp 103/15
237/2015. Devolució d'aval Exp 102/15
238/2015. Nomenament jutje de pau titular i suplent
239/2015. Llicència ambiental Exp 84/03(A)
240/2015. Canvi d'ús i reconstrucció d'un cobert
241/2015. Construcció en Sòl no urbanitzable
242/2015. Ampliacions instal.lacions ramaderes
243/2015. Baixa padró habitants
244/2015. Llicència parada mercat
245/2015. Llicència ambiental Exp 15/13(A)
246/2015. Devolució d'aval Exp 106/15
247/2015. Baixa padró habitants.
248/2015. Nomenament alcalde accidental