Cultura i Festes

Montserrat Parareda Pujols
AJUNTAMENT DE GURB  08503
Telèfon: 93 886 01 66
 Fax: 93 886 00 47
Horari: Visites concertades
 
El principal objectiu de la regidoria de cultura és el d'impulsar i dinamitzar la vida cultural de Gurb, programant activitats variades i dirigides als diferents grups d'edat, que siguin accessibles a tothom, i que permetin satisfer les demandes dels diversos sectors de la població. Es treballa tant per promocionar les activitats locals i pròpies de les entitats del municipi, com per programar d'altres activitats que realitzades per formacions o grups externs, permetin l'accés a tots els veïns a la cultura de qualitat. Així com a gestionar els diferents equipaments i serveis culturals de que disposa el municipi.
 
La regidoria de Festes té com a principal objectiu programar i desenvolupar les diferents festes que s'organitzan al municipi, des de la festa major fins a les festes de primavera o les festes de la vellesa, aquestes últimes amb col.laboració de la regidoria de Gent Gran i Salut, per tal de que la gent del nostre municipi pugui gaudir d'uns dies d'esbarjo i diversió.
 
Joventut
Es treballarà per incidir en polítiques de suport als joves relacionades amb l'àmbit acadèmic, ocupacional, d'emprenedoria, habitatge, associacionisme i salut, garantint la transversalitat d'aquestes polítiques amb les diferents àrees de l'ajuntament.
Es potenciarà la relació i col.laboració amb les entitats juvenils així com la gestió de subvencions per a elles.

Des del Punt Jove, es donarà atenció i assessorament als joves i es gestionaran les Aules d'Estudi i els espais destinats a la promoció i dinamització juvenil.
 


Enllaços per més informació