Escola Infantil i Primària, Institut Secundària,Escola Bressol,Escola de Música i Casals.

Núria Anglada Roca
Mas l'Esperança s/n 08503
Telèfon: 93 886 01 66
 Fax: 93 886 00 47
Horari: Visites concertades
La Regidoria d'Educació primària i Escola de música té com a principal objectiu facilitar el desenvolupament de les activitats d'ensenyament que es realitzen a " Les Escoles", és a dir, educació primària i Escola municipal de música, col.laborant activament amb les comunitats educatives (AMPA's, equips directius, consells escolars, etc) i aportant els recursos necessaris per assegurar un adequat estat de conservació, manteniment i millora de les instal.lacions.

Així mateix, s'organitzen els casals d'estiu, Nadal i Setmana Santa, cosa que permet donar una resposta a les necessitats de les famílies en els períodes que queden fora del calendari escolar regulat.

Enllaços per més informació