Veterninari

SOL·LICITUD DEL XIP

LEGISLACIÓ VIGENT (llei de gossos perillosos)

INFORMACIÓ SOBRE TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA I GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

Us volem recordar l'obligatorietat dels propietaris d'animals de companyia de tenir els animals censats a l'Ajuntament i d'identificar-los mitjançant mètodes com el tatuatge o el microxip (Llei 3/1994 de protecció d'animals).

Referent als gossos considerats potencialment perillosos us fem saber que segons la Llei 50/99 de 23 de desembre i el RD 287/02 de 22 de març, les persones que vulguin tenir un gos d'aquestes característiques han de ser majors d'edat i han de sol·licitar la llicència corresponent a l'Ajuntament. Per l'obtenció d'aquesta llicència es requeriran els següents requisits:

1.- Inscriure al gos en el registre censal especial.
2.- Identificar a l'animal mitjançant un xip o tatuatge.
3.- Presentar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import no inferior a 120.000 €.
4.- Certificat d'aptitud psicològica.
5.- Certificat negatiu d'antecedents penals.Per a més informació adreceu-vos a l'Ajuntament en horari d'oficina.


On trobar el Servei

Mas l'Esperança, s/n.  08503
veure mapa (google maps)
Telèfon: 93 886 01 66   Fax: 93 886 00 47
Horari: de 9:00h a 14:00h