Llicència primera ocupació

En que consisteix

La llicència de primera ocupació és una comprovació de les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma, bé per nova construcció.

Qui el pot demanar:
El titular de la llicència o tota persona degudament autoritzada.

Termini de resolució
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general

Documentació a aportar

1. 
InstÓncia 
 
2. 
Fotoc˛pia de la correponent llicŔncia d'obres que empara la construcciˇ realitzada. 
 
3. 
Certificat final d'obra signat i Visat pel Col.legi Oficial d'Arquitectes. 
  
 
4. 
Per entregar la llicŔncia s'haurÓ d'aportar l'alta d'urbana de l'edifici (MOD. 902) 
  
 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

A les oficines de l'Ajuntament de Gurb. Horari: de 9 a 14h

Per Internet:  

Cal emplenar la sol.licitud