Comunicat mesures econòmiques i socials excepcionals

Atesa la situació provocada pel coronavirus, i tenint present les indicacions donades des dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Gurb ha acordat el primer paquet de mesures econòmiques i fiscals que adoptarà per mitigar els efectes del coronavirus.
Aquestes mesures han estat treballades pels tres grups municipals que conformen el consistori municipal.

Podeu consultar aquestes mesures al document que relacionem tot seguit.

Documents relacionats