Ús dels contenidors durant l'estat d'alarma per coronavirus

Recomanacions:

Com a norma general, cal que es faci la selecció de residus habitual: orgànica, multiproducte, vidre i rebuig.

Transporteu la brossa amb guants o mocador de paper.
Obriu els contenidors mitjançant el pedal de peu, si en disposen. Si no hi ha pedal, obriu la tapa utilitzant guants o mocador de paper. Torneu a tancar la tapa.

Immediatament després, renteu-vos les mans amb sabó.

Recordeu que:
  • Els residus d'higiene i cura (mocadors, bolquers, guants, etc) han d'anar dins de bosses resistents ben lligades (preferiblement dues) i cal dipositar-los dins el contenidor de rebuig. Està prohibit llençar-los als contenidors de recollida selectiva.
  • Els guants de làtex o nitril utilitzats per fer la compra o altres usus no són envasos i per tant NO han de disposar-se en el contenidor d'envasos/cartró (contenidor blau-groc), per tant van al contenidor de rebuig.

No deixeu bosses fora del contenidor.

Les deixalleries mòbils i fixes no presten servei: guardeu a casa els residus especials (piles, oli, electrònica...), no els llenceu als contenidors.