Retribucions dels representants polítics

Règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació.

D’acord amb les previsions de la Disposició Addicional 35 de la LPGE de 2018, s’actualitzen els imports màxims de les seves retribucions segons va establir en el seu dia l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local en la redacció donada per la Llei 27/2013.

S’indiquen a continuació els imports fixats en els acords corresponents per als següents membre electes amb dedicació i la data d’efectes:

 
Nom CàrrecDedicacióRetribució anualDistribució nomdre de paguesRetribució mensual
Roca Tió, JoanAlcalde30%21.582,87141.541,63
Falgueras Verdaguer, J.MTinent d'Alcalde32%3.696,0012308,00
Molist Bover, PereTinent d'Alcalde32%3.696,0012308,00
Carbonell Farrés, ElisabetTinent d'Alcalde32%3.696,0012308,00
Casassas Jordà, JosepRegidor32%3.696,0012308,00
Brugues Daví, BielRegidor32%3.696,0012308,00
Faro Basco, MontserratRegidor32%3.696,0012308,00
Badia Casas, SílviaRegidor32%3.696,0012308,00
Miralpeix Ballús, PereRegidor32%3.696,0012308,00
Bellver Pastor, SantiRegidor32%3.696,0012308,00
Alcubierre Roca, JuditRegidor32%3.696,0012308,00

Data d’efectes: Des de l’1 de gener de 2018.

Per assistència als plens de l’Ajuntament 60,00€.

L’Ajuntament de Gurb no te assignada cap aportació a cap grup polític de la corporació local.