Retribucions dels representants polítics

Règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació.

D’acord amb les previsions de la Disposició Addicional 35 de la LPGE de 2018, s’actualitzen els imports màxims de les seves retribucions segons va establir en el seu dia l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local en la redacció donada per la Llei 27/2013.

S’indiquen a continuació els imports fixats en els acords corresponents per als següents membre electes amb dedicació i la data d’efectes:

 
Nom CàrrecDedicacióRetribució Brut/anual Distribució nomdre de paguesRetribució Brut/mensual
Casassas Jordà, JosepAlcalde 30%22.853,44€ 14  1.632,38€
Faro Basco, MontserratTinent d'Alcalde 32% 8.000,00€ 12    666,66€
Miralpeix Ballús, PereTinent d'Alcalde 32% 8.000,00€12     666,66€ 
Parareda Pujols, MontserratRegidora 32% 8.000,00€12     666,66€
Anglada Roca, NúriaRegidora 32% 8.000,00€12     666,66€
Casellas Faja, EduardRegidor 32% 8.000,00€12     666,66€
Roca Tió, JoanRegidor 0% * * *
Falgueras Verdaguer, Josep MariaRegidor 0% * * *
Pou Mas, JordiRegidor 0% * * *
Colom Vilamala, ImmaculadaRegidor 0% * * * 
Rusiñol Clotet, AdriàRegidor 0% * * *

* Per assistència als plens de l’Ajuntament 60,00€, pels regidors/es sense àrea assignada.
* Per assistència a les Comissions informatives 45,00€, pels regidors sense àrea assignada.

L’Ajuntament de Gurb no te assignada cap aportació a cap grup polític de la corporació local.