Cartipàs: Organització política

En el ple extraordinari de 8 de juliol de 2019 es van aprovar els següents nomenaments:

1.- Nomenament del representant de la corporació al consell escolar del col.legi públic Les Escoles, La Llar d'infants, l'Escola de Música i la SES de Gurb: Núria Anglada Roca.

2.- Nomenament del representant de la corporació al Consorci del Ter: Pere Miralpeix Ballús.

3.- Nomenament del representant de la corporació a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà: Josep Casassas Jordà i com a suplent Pere Miralpeix Ballús.

4.- Nomenar com a representant de la corporació al Consorci d'Osona dels Serveis Socials: Montserrat Faro Basco.

5.- Nomenament de Tinents d'Alcalde

Primer Tinent Alcalde: Pere Miralpeix Ballús.
Segon Tinent Alcalde: Montserrat  Faro Basco.

6.- Nomenament dels Regidors delegats de àrees.

Àrea d' Alcaldia: Hisenda, Promoció econòmica, Habitatge, Pagesia i Participació - Josep Casassas Jordà.
Àrea de Territori: Urbanisme i obres, Serveis, Medi Ambient i Esports - Per Miralpeix Ballús.
Àrea Social: Benestar Social, Família, Salu, Gent Gran i Joventit - Monsterrat Faro Basco.
Àrea Cultural: Cultura i Festes.
Àrea d'Educació: Escola infantil i Primària, Institut de Secundària, Escola Bressol, Escola de Música i Casal d'estiu, Nadal i Setmana Santa - Núria Anglada Roca.
Àrea de Promoció Econòmica: Eduard Casellas Faja.

Documents relacionats