Impostos

TRIBUTS MUNICIPALS
L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és el servei de la Diputació de Barcelona que col·labora en la recaptació dels tributs municipals de l’Ajuntament de Gurb i per facilitar-vos el compliment de les vostres obligacions tributàries amb l’Ajuntament.

Aquí podràs consultar el calendari fiscal.  


Persones jurídiques

La Llei 39/2015 estableix l’ús obligatori dels mitjans electrònics per a totes les persones jurídiques en les seves relacions amb l’Administració, així com per altres subjectes inclosos a l'article 14. En aquesta seu trobareu tot un conjunt de tràmits específics així com el de registre electrònic que cal utilitzar per a la presentació d’escrits.

Persones físiques

L’ORGT ha dissenyat tots els tràmits de la seu electrònica perquè us siguin còmodes i ràpids d’utilitzar. Tot i així, si necessiteu una atenció presencial en alguna de les oficines de l’ORGT, a partir del dia 1 de març de 2019 cal demanar cita prèvia. 

Descàrrega d'impresos ORGT

Pagament i domicialició de rebuts

 INFORMACIÓ CADASTRAL
Si com a propietaris voleu consultar les dades dels béns immobles urbans i rurals de Gurb podeu fer-ho en horari d’oficina a l’Ajuntament de Gurb.

Si voleu consultar les dades per via internet podeu anar a la web de la Oficina Virtual del Cadastre del Ministeri d’Economia i Hisenda: